חברת סגל לזר מספקת ללקוחותיה שירותי תכנון, ביצוע, ניהול והקמת פרויקטים בכל תחומי החשמל, תקשורת ,גילוי אש ובקרה. 

משנת  1984

חדר שרתים AT&T

SimilarWeb

בית הספר חורב

חדר מתח גבוה M-2 בנק לאומי

חברת יעוץ גלובלית

מעבדות מכון ויצמן למדע

AMAZON HAIFA

מרכז לוגיסטי דנשר

ויסצקי

גל אור

בניין סטון מכון ויצמן

בית הספר הר נבו

עו"ד פרל כהן

– בין לקוחותנו –