משרדים וחנויות

מוסדות ציבור

מעבדות, חדרי שרתים ,חדרים נקיים

תעשיה ומבני מסחר

תעשיה בטחונית