פרויקטים

חדר מחשב בנק דיסקונט.

ביצוע כלל עבודות החשמל בחדר המחשב הראשי של בנק דיסקונט.
ושיפוץ המשרדים.
דילוג לתוכן