פרויקטים

חדר מבצעים

הקמת חדר מבצעים באחד מבסיס צה"ל.
ביצוע תעלות והכנות לתקשורת אדומה ותקשורת צה"לית.
ביצוע חשמל אדום כולל מערכות אל פסק וגנרטורים לחירום.
דילוג לתוכן