חברתנו מבצעת מגוון רחב של פרויקטים בתעשיה הבטחונית מרמת סיווג שמור ועד סודי ביותר.
את מרבית הפרויקטים אנו לא יכולים לחשוף אך קיימת רשימה ארוכה ומפוארת של פרויקטים ייחודיים שבצענו עבור תעשית הביטחון הישראלית.