חברת סגל לזר מספקת ללקוחותיה שירותי תכנון, ביצוע, ניהול והקמת פרויקטים בכל תחומי החשמל, תקשורת ,גילוי אש ובקרה. 

משנת  1984

חדר שרתים AT&T

AMAZON HAIFA

בית הספר חורב

חדר מתח גבוה M-2 בנק לאומי

מתחם משרדים ומרכזים לוגיסטיים יהב חמיאס

מעונות סטודנטים המרכז הבינתחומי הרצליה

מעבדות מכון ויצמן למדע

גל אור

מרכז לוגיסטי דנשר

ויסצקי

Data center בזק בינלאומי ופרטנר

בניין סטון מכון ויצמן

בית הספר הר נבו

עו"ד פרל כהן

– בין לקוחותנו –